Bilard


Do Państwa dyspozycji oddajemy  3  nowoczene turniejowe 9 stopowe stoły bilardowe posiadające profesjonalne sukno electric blue 860 belgijskiego producenta Iwan Simonis - sukno mistrzostw świata i Europy. Do kompletu otrzymujecie państwo bile Aramith i kije wykonane z drewna klonowego Cuetec 1-pc. 

 

 Obiekty Impreza: bilard fotolia Obiekty Impreza: Fotolia_20726837_XS

 

OGÓLNE ZASADY GRY W POOL BILARD


Oprócz szczegółowych zasad gry w bilard stosowanych przy konkretnych rodzajach gier przyjęło się stosować pewne ogólne zasady mające zastosowanie do większości gier (chyba że przepisy szczegółowe mówią inaczej).

 

Obiekty Bilard: Bez tytułu

 

Stół i bile:

Bile powinny być ustawione na stole według odpowiednich schematów, w  zależ ności od rodzaju gry.

 

Rozgrywka o rozbicie:

Zawodnicy  ustawiają  dwie  bile  na  polubazy, po lewej i po prawej stronie. Bile należy uderzyć w kierunku bandy górnej tak, aby po odbiciu wróciły w dół stołu. Gracz, którego bila zatrzyma się bliżej dolnej bandy wygrywa zagrywkę, tzn. decyduje, kto dokona rozbicia otwierającego. Podczas uderzenia bila nie może przeciąć osi stołu – przejść na połowę przeciwnika, dotknąć bocznej bandy, ani wpaść do łuzy. W przypadku zaklinowania się kilku bil pomiędzy krawędziami kieszeni, sędzia powinien ocenić, które z nich mogłyby znaleźć się w łuzie i zostają one zaliczone jako wbite. Pozostałe są umieszczane na stole zgodnie z decyzją sędziego i mecz jest kontynuowany 

 

Otwarcie gry:

Strzał otwierający grę należy wykonać z dowolnego punktu pola bazy. 

 

Biała bila w ręku na polu bazy:

Jeżeli po błędzie przeciwnika szczegółowe przepisy nakazują zawodnikowi grę z pola bazy, stosuje się następującą zasadę: bila biała po ustawieniu w dowolnym punkcie pola  bazy  musi  zostać  uderzona  w  taki sposób,   aby   nie   dotknąć   bezpośrednio żadnej bili znajdującej się na tym polu. Może to zrobić dopiero po odbiciu od bandy znajdującej się w pozostałej części stołu. W innym przypadku następuje faul.Uwaga: linia pola bazy nie jest jego częścią. 

 

Faule:

Każdy faul powoduje zmianę zawodnika przy stole, a bile wbite podczas faulu nie są zaliczane.

 

Faul  następuje w następujących sytuacjach:

 

- bila biała nie dotknie, jako pierwszej, bili docelowej (zagrywanej)

- biała wpadnie do kieszeni

- po kontakcie bili rozgrywającej z zagrywaną, co najmiej jedna bila nie dotknie bandy

- dowolna bila zostanie poruszona lub uzyska kontakt z ciałem lub ubraniem gracza

- podwójne uderzenie – czubek kija dotyka bili białej więcej niż jeden raz w czasie wyprowadzania uderzenia pchnięcie –  zbyt długi czas kontaktu czubka kija z bilą rozgrywającą nieprawidłowe  podbicie  bili  białej  – celowe uderzenie poniżej jej środka w celu przeskoczenia nad inną bilą

- co najmniej jedna stopa zawodnika nie dotyka podłoża podczas wykonywania strzału

- jakakolwiek bila  została  wybita  poza stół (bili nie uznaje się za wybitą jeżeli samorzutnie wróciła  na  pole  gry nie dotykając innej rzeczy poza stołem)

- celowe przeszkadzanie zawodnikowi oznakowanie stołu  w  celu  ułatwienia sobie uderzenia (np. zwilżanie sukna, stawiania kredy)

 

Wielokrotny faul:

Jeżeli zawodnik podczas jednego uderzenia popełnił kilka fauli, otrzymuje karę za ten  faul,  który  odznacza  się  największą surowością.

 

Bile powracające na stół:

Pojedynczą bilę należy ustawić w punkcie głównym stołu. Jeżeli bil wracających jest więcej, bile ustawia się w kolejności rosnących numerów na linii powrotów począwszy od punktu głównego, możliwie najbliżej tego punktu. W przypadku braku miejsca, bile te umieszcza się na przedłużeniu linii powrotów po przeciwnej stronie punktu głównego

 

Bile, które samoczynnie poruszą się na stole, np. stając na skraju łuzy wpadną do niej bez ingerencji gracza, powinny zostać ustawione w poprzednim położeniu.

 

Dodatkowe bile wbite do kieszeni:

Wbicie podczas prawidłowego strzału dodatkowych bil do łuzy nie jest faulem.

 

Kolejne otwarcia gier:

Zazwyczaj  zwycięzca  partii  poprzedniejotwiera grę następną o ile organizator turnieju nie podejmie innej decyzji. 

 

Bila „zamrożona”:

Bilę uznaje się za „zamrożoną”, gdy dotyka bandy lub białej bili. Dotknięcie jej nie jest równoznaczne z dotknięciem bandy. Przepisy te zachowują ważność we wszystkich  odmianach  Poola,  ale  mająniższy priorytet niż szczegółowe przepisy odmian.  

 

Źródło: BilardNet - Patryk Bierski